Vergunning zonnepanelen buiten bouwvlak

Doelstelling: optimale opbrengst zonnepanelen

Ik kreeg een aanvraag van een particulier die graag zonnepanelen wilde installeren. Deze moeten doorgaans binnen het bouwvlak volgens het bestemmingsplan worden geplaatst. Door aanwezigheid van een groot aantal bomen op zijn perceel zouden de panelen dan, door de optredende schaduw, belemmerd worden in de energieopbrengst. De klant wilde daarom aantonen wat de impact zou zijn van de schaduw van de aanwezige bomen op het bouwvlak volgens het bestemmingsplan. Daarbij wilde hij aantonen dat de plaatsing buiten het bouwvlak volgens het bestemmingsplan geen hinder zou opleveren

Uitdaging: bomen

Het perceel betreft een locatie buiten de bebouwde kom, met een vrijstaande boerderij omgeven door 27 bomen. De uitdaging in deze casus was om de aanwezige bomen representatief te modelleren en de vergunning gegund te krijgen.

Oplossing

De bomen zijn als gestileerde volumes gemodelleerd met als referentie de hoogte en kruindiameter die door opdrachtgever zijn opgemeten en doorgegeven. Om een compleet beeld te krijgen van de schaduwbeweging gedurende het hele jaar zijn als data 21 maart (vergelijkbaar met 21 september), 21 juni (de langste dag met de zon in de hoogste positie) en 21 december (de kortste dag met de zon in de laagste positie) gekozen voor de visualisaties.

In de rapportage is een selectie van visualisaties opgenomen waaruit duidelijk wordt dat het bouwvlak volgens het bestemmingsplan nauwelijks zoninval krijgt, door de schaduw van omringende bomen.

De vergunning voor het plaatsen van de zonnepanelen buiten het bouwvlak is dan ook verleend.

Animaties