Bezonningsonderzoek

In een bezonningsonderzoek, ook wel zonnestudie of bezonningsstudie genoemd, wordt gekeken hoe de zon- en schaduwinval zich gedraagt in een bepaalde situatie. Naar aanleiding van beschikbare informatie zoals plattegronden, aanzichten, doorsnedes maar ook fotografie, metingen en schetsen wordt wordt van de situatie een 3D-computermodel gemaakt. Het spreekt vanzelf dat de nauwkeurigheid van de informatie bepalend is voor de nauwkeurigheid van het 3D-model.

Visualiseren

Als het 3D model voldoende representatief is voor de situatie wordt een zichtpunt gekozen van waaruit de zon- en schaduwval wordt gevisualiseerd. Meestal is dit een vogelvluchtperspectief (dus wat een vogel zou zien als hij boven de situatie in de lucht zou hangen). Er kan ook worden gekozen voor een zichtpunt op ooghoogte of een plattegrond aanzicht.

Plaatjes

Na invoeren van de oriëntatie (waar is het noorden?), een datum en een tijdstip berekent de computer waar de zon en de schaduw vallen. Dit wordt vertaald in een plaatje met daarin de schaduw in grijs op het witte 3D model. Door verschillende tijdstippen achter elkaar te visualiseren ontstaat een beeld van het schaduwverloop.

Helder voor derden

Met de zonnestudie (of bezonningsstudie of bezonningsonderzoek, net hoe u het noemen wilt), kunt u zelf zien wat u kunt verwachten bij een nieuw te bouwen woning. Daarnaast kunt u derden zoals uw buren, de gemeente of een rechter aantonen wat de impact van een opbouw of uitbouw is op de bezonning.


Onrechtmatige hinder verlichting

Zonnestudie op- of uitbouw

Zonnepanelen

Lichtinval berekenen

Zoninval berekenen