Bezonningsonderzoek

In een bezonningsonderzoek, ook wel zonnestudie of bezonningsstudie genoemd, bekijken we hoe de zon- en schaduwinval zich gedraagt in een bepaalde situatie. Aan de hand van beschikbare informatie zoals plattegronden, aanzichten, doorsnedes maar ook fotografie, afmetingen en schetsen maken we van de situatie een 3D-computermodel. Het spreekt voor zich dat de nauwkeurigheid van de informatie bepalend is voor de nauwkeurigheid van het 3D-model.

Visualiseren bezonningsonderzoek

In het 3D model kiezen we (in overleg met u) een zichtpunt van waaruit we de zon- en schaduwval visualiseren. Meestal is dit een 3d-vogelvluchtperspectief (dus wat een vogel zou zien als hij boven de situatie in de lucht zou hangen). U kunt ook kiezen voor een 3d-perspectief op ooghoogte of een 2d-plattegrond aanzicht.

Plaatjes en animatie bezonningsonderzoek

Na invoer van de oriëntatie (waar is het noorden?), een datum en een tijdstip berekent de computer nauwkeurig waar de zon en de schaduw vallen.  Dit wordt vertaald in een plaatje met daarin de schaduw in grijs op het witte 3D model. Door verschillende tijdstippen achter elkaar te visualiseren ontstaat een beeld van het schaduwverloop. Voor iedere zonnestudie maakt zonnestudie.nl een animatie die van zonsopgang tot zonsondergang, in stapjes van 15 minuten, toont hoe de schaduw zich verplaatst.

Bestaande en nieuwe situatie

Bij een op- of uitbouw tonen we de bestaande en de nieuwe situatie naast elkaar in één animatie. Als u de animatie in pauzestand zet, kunt u door met de cursor heen en weer te schuiven precies zien wat het verschil in schaduw is op verschillende tijdstippen.

Helder voor derden

Elke zonnestudie (of bezonningsstudie of bezonningsonderzoek, net hoe u het noemen wilt), wordt verwerkt in een rapport. Hierin wordt duidelijk dat en hoe het 3D-model is gerelateerd aan de aangeleverde tekeningen en maten, zodat ook derden dit kunnen verifiëren. Met het rapport kunt u uw buren, de gemeente of een rechter objectief en helder presenteren wat de impact van een opbouw of uitbouw is op de zon- en schaduwinval.

TNO bezonningsnorm

Er is in geen wet- en regelgeving voor bezonning. De meeste gemeenten hanteren de TNO-norm. Andere gemeenten hebben eigen beleid. 

TNO kent een ‘lichte’ en een ‘strenge’ norm:

  • De ‘lichte’ TNO-norm: ten minste 2 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode van 19 februari – 21 oktober (gedurende 8 maanden ) in midden vensterbank binnenkant raam.
  • De ‘strenge’ TNO-norm: ten minste 3 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode 21 januari – 22 november (gedurende 10 maanden) in midden vensterbank binnenkant raam.

Als uw gemeente een TNO bezonningsnorm of andere norm hanteert,  kunnen wij de situatie toetsen aan deze norm en tonen wij in het rapport objectief aan of de op- of aanbouw aan de norm voldoet. Met de zonnestudie weet u dus meteen of de plannen wel of niet voldoen aan de regelgeving van de gemeente. Onze zonnestudies worden ook in België gebruikt.

Disclaimer | Privacy
© 2023 Zonnestudie.nl - Website door Miauw