Disclaimer

Rechten en plichten rondom de dienstverlening

Zonnestudie.nl is een handelsnaam van Leeuw creatie & management. Zonnestudie.nl levert zonnestudies die op basis van aangeleverde informatie een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de werkelijkheid genereren. Aan een zonnestudie kunnen geen rechten worden ontleend. Zonnestudie.nl kan geen enkele aansprakelijk aanvaarden voor eventuele schade die ontstaat door interpretaties van de te leveren zonnestudies, evenals aangegane verplichtingen naar aanleiding hiervan. Eventuele schade door interpretaties en aangegane verplichtingen naar aanleiding van door Zonnestudie.nl geleverde zonnestudies is volledig voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.