Zonnestudie na verbouwing – zon in tuin berekenen – Deventer

zon-in-de-tuin-schaduw-berekening-in-de-tuin-nieuw-versus-oud

Inleiding

In het kader van de geplande verbouwing van/opbouw op object Vermeerstraat 2 in Deventer is zonnestudie.nl gevraagd om een tweetal zonnestudies uit te voeren.

Doelstelling

De zonnestudies zijn uitgevoerd met de volgende doelstelling:

Het vergelijken van de bezonning op de objecten Vermeerstraat 4 en 6 en D.G. van der Keesselstraat 50 en 52 in de bestaande situatie met de bezonning in de nieuwe situatie met opbouw. Hiervoor zijn visualisaties gemaakt voor de data 21 maart (begin van de lente, vergelijkbaar met 21 september – begin van de herfst) en 21 juni (de langste dag) – van zonsopgang tot zonsondergang.

Documentatie en referenties

De zonnestudies zijn ontwikkeld op basis van de volgende ter beschikking gestelde/beschikbare documentatie en informatie:

– bouwtekeningen bestaande situatie en nieuwe situatie van Vermeerstraat 2

– kadastrale kaart

– (satelliet)fotografie verkregen via Google Earth Pro en Google Streetview

– Aktueel Hoogtebestand Nederland

– 3DBAG.nl

Werkwijze berekening schaduw in de tuin door de zon

Met behulp van het CAD software pakket Vectorworks is een 3D model samengesteld op basis van aangeleverde documentatie en referenties. Het model heeft twee varianten: bestaande situatie en de nieuwe situatie met opbouw.

De lokatie (lengte en breedtegraad) en oriëntatie (ligging tov windrichting) zijn ingevoerd en door de computer is een serie visualisaties gerenderd voor tijdstippen van zonsopgang tot zonsondergang. De toetsdata zijn 21 maart en 21 juni.

Conclusies – zon in de tuin na verbouwing in Deventer

Voor wat betreft de doelstelling kan naar aanleiding van de uitgevoerde zonnestudies het volgende objectief worden vastgesteld: Door de geplande verbouw van Vermeerstraat 2 wordt de bezonning van de achtergevels van de buren Vermeerstraat 4 en D.G. van der Keesselstraat 50 en 52 op getoetste data 21 maart en 21 juni beïnvloed. In onderstaande tabellen is te zien op welk tijdstip en welke tijdsduur achtergevels van de buurpanden extra schaduw ontvangen tgv de verbouw.

21 maart:

Op de achtergevel van Vermeerstraat 4 valt extra schaduw tussen 07:45u en 10:30u. Op de achtergevel van Vermeerstraat 6 valt geen extra schaduw. Op de achtergevel van D.G. van der Keesselstraat 50 valt extra schaduw tussen 15:15u en 18:45u. Op de achtergevel van D.G. van der Keesselstraat 52 valt extra schaduw tussen 16:45u en 18:15u.

21 juni (zomertijd):

Op de achtergevel van Vermeerstraat 4 valt extra schaduw tussen 07:30u en 12:00u. Op de achtergevel van Vermeerstraat 6 valt geen extra schaduw. Op de achtergevel van D.G. van der Keesselstraat 50 valt geen extra schaduw. Op de achtergevel van D.G. van der Keesselstraat 52 valt extra schaduw tussen 15:30u en 20:30u. NB De mate van extra schaduw is relatief beperkt tot maximaal ca 25% van de betreffende achtergevels. Tussen de genoemde tijdstippen valt er nog steeds zonlicht op betreffende achtergevels.

Wilt u het hele rapport graag inzien? Dat sturen we u dat graag vrijblijvend toe. U kunt dit rapport opvragen via ons contactformulier of even bellen met Aram van Zonnestudie.

Wilt u meer informatie of ook een bezonningsonderzoek laten uitvoeren? Neem dan contact met mij op!

Zonnestudie bij uitbouw Nieuwland in Hoorn

Home » Archieven voor februari 2024

Inleiding

In het kader van de geplande uitbouw van een object aan de Nieuwland in Hoorn is zonnestudie.nl gevraagd om een zonnestudie uit te voeren.

Doelstelling

De zonnestudie is uitgevoerd met de volgende doelstelling:

Het vergelijken van de bezonning op het achterliggende object aan de Achterstraat tussen de oude situatie met de nieuwe situatie met uitbouw.

Hiervoor zijn visualisaties gemaakt voor de data:

  • 21 maart (begin van de lente, vergelijkbaar met 21 september – begin van de herfst)
  • 21 juni (de langste dag)
  • 21 december (de kortste dag) – van zonsopgang tot zonsondergang

Documentatie en referenties

De zonnestudies zijn ontwikkeld op basis van de volgende ter beschikking gestelde/beschikbare documentatie en informatie:

– bouwtekeningen bestaande en nieuwe situatie van het object aan de Nieuwland

– kadastrale kaart

– (satelliet)fotografie verkregen via Google Earth Pro en Google Streetview

-3D BAG

Tijdens een locatie bezoek op 13 april 2023 zijn wij door de bewoner van de Achterstraat uitgenodigd om relevante maten op te meten aan de achterzijde van het pand. Daarnaast zijn relevante maten opgemeten vanaf het pand aan de Nieuwland , waarmee de situatie van de relevante objecten aan de Achterstraat en de Nieuwland representatief kon worden gemodelleerd.

Werkwijze bezonningsonderzoek in Hoorn

Met behulp van het CAD software pakket Vectorworks is een 3D model samengesteld naar aanleiding van aangeleverde documentatie en referenties. Het model heeft twee varianten: bestaande situatie en de nieuwe situatie met opbouw. De locatie (lengte en breedtegraad) en oriëntatie (ligging t.o.v. windrichting) zijn ingevoerd en door de computer is met een gespecialiseerde plug-in (zgn. Heliodon) een serie visualisaties gerenderd voor tijdstippen van zonsopgang tot zonsondergang. De toets data zijn 21 maart, 21 juni en 21 december. Deze visualisaties zijn als animatie (bijlage) bij dit rapport meegeleverd. Van de relevante tijdsbestekken (wanneer er extra schaduw zou kunnen vallen in de tuin of op het balkon van het object aan de Achterstraat ) zijn afbeeldingen van deze animatie in het rapport opgenomen.

Conclusies bezonningsonderzoek in Hoorn


Voor wat betreft de doelstelling kan naar aanleiding van de uitgevoerde
zonnestudies het volgende objectief worden vastgesteld:


Op 21 maart treedt er door de opbouw op het pand aan de Nieuwland geen verandering
op in de bezonning
op het achterliggende object aan de Achterstraat in vergelijking met de oude situatie zonder opbouw.


Op 21 juni treedt er door de opbouw geen verandering op in de bezonning op het achterliggende object in vergelijking met de oude situatie zonder opbouw.


Op 21 december treedt er door de opbouw geen verandering op in de bezonning op het achterliggende object in vergelijking met de oude situatie zonder opbouw.

Wilt u het hele rapport graag inzien? Dat sturen we u dat graag vrijblijvend toe. U kunt dit rapport opvragen via ons contactformulier of even bellen met Aram van Zonnestudie.