Zonnestudie na verbouwing – zon in tuin berekenen – Deventer

Inleiding

In het kader van de geplande verbouwing van/opbouw op object Vermeerstraat 2 in Deventer is zonnestudie.nl gevraagd om een tweetal zonnestudies uit te voeren.

Doelstelling

De zonnestudies zijn uitgevoerd met de volgende doelstelling:

Het vergelijken van de bezonning op de objecten Vermeerstraat 4 en 6 en D.G. van der Keesselstraat 50 en 52 in de bestaande situatie met de bezonning in de nieuwe situatie met opbouw. Hiervoor zijn visualisaties gemaakt voor de data 21 maart (begin van de lente, vergelijkbaar met 21 september – begin van de herfst) en 21 juni (de langste dag) – van zonsopgang tot zonsondergang.

Documentatie en referenties

De zonnestudies zijn ontwikkeld op basis van de volgende ter beschikking gestelde/beschikbare documentatie en informatie:

– bouwtekeningen bestaande situatie en nieuwe situatie van Vermeerstraat 2

– kadastrale kaart

– (satelliet)fotografie verkregen via Google Earth Pro en Google Streetview

– Aktueel Hoogtebestand Nederland

– 3DBAG.nl

Werkwijze berekening schaduw in de tuin door de zon

Met behulp van het CAD software pakket Vectorworks is een 3D model samengesteld op basis van aangeleverde documentatie en referenties. Het model heeft twee varianten: bestaande situatie en de nieuwe situatie met opbouw.

De lokatie (lengte en breedtegraad) en oriëntatie (ligging tov windrichting) zijn ingevoerd en door de computer is een serie visualisaties gerenderd voor tijdstippen van zonsopgang tot zonsondergang. De toetsdata zijn 21 maart en 21 juni.

Conclusies – zon in de tuin na verbouwing in Deventer

Voor wat betreft de doelstelling kan naar aanleiding van de uitgevoerde zonnestudies het volgende objectief worden vastgesteld: Door de geplande verbouw van Vermeerstraat 2 wordt de bezonning van de achtergevels van de buren Vermeerstraat 4 en D.G. van der Keesselstraat 50 en 52 op getoetste data 21 maart en 21 juni beïnvloed. In onderstaande tabellen is te zien op welk tijdstip en welke tijdsduur achtergevels van de buurpanden extra schaduw ontvangen tgv de verbouw.

21 maart:

Op de achtergevel van Vermeerstraat 4 valt extra schaduw tussen 07:45u en 10:30u. Op de achtergevel van Vermeerstraat 6 valt geen extra schaduw. Op de achtergevel van D.G. van der Keesselstraat 50 valt extra schaduw tussen 15:15u en 18:45u. Op de achtergevel van D.G. van der Keesselstraat 52 valt extra schaduw tussen 16:45u en 18:15u.

21 juni (zomertijd):

Op de achtergevel van Vermeerstraat 4 valt extra schaduw tussen 07:30u en 12:00u. Op de achtergevel van Vermeerstraat 6 valt geen extra schaduw. Op de achtergevel van D.G. van der Keesselstraat 50 valt geen extra schaduw. Op de achtergevel van D.G. van der Keesselstraat 52 valt extra schaduw tussen 15:30u en 20:30u. NB De mate van extra schaduw is relatief beperkt tot maximaal ca 25% van de betreffende achtergevels. Tussen de genoemde tijdstippen valt er nog steeds zonlicht op betreffende achtergevels.

Wilt u het hele rapport graag inzien? Dat sturen we u dat graag vrijblijvend toe. U kunt dit rapport opvragen via ons contactformulier of even bellen met Aram van Zonnestudie.

Wilt u meer informatie of ook een bezonningsonderzoek laten uitvoeren? Neem dan contact met mij op!