Zonnestudie bij uitbouw Nieuwland in Hoorn

Home » Schaduw berekenen

Inleiding

In het kader van de geplande uitbouw van object Nieuwland 30 in Hoorn is zonnestudie.nl gevraagd om een zonnestudie uit te voeren.

Doelstelling

De zonnestudie is uitgevoerd met de volgende doelstelling:

Het vergelijken van de bezonning op het object Achterstraat 41 Hoorn tussen de oude situatie met de nieuwe situatie met uitbouw.

Hiervoor zijn visualisaties gemaakt voor de data:

  • 21 maart (begin van de lente, vergelijkbaar met 21 september – begin van de herfst)
  • 21 juni (de langste dag)
  • 21 december (de kortste dag) – van zonsopgang tot zonsondergang

Documentatie en referenties

De zonnestudies zijn ontwikkeld op basis van de volgende ter beschikking gestelde/beschikbare documentatie en informatie:

– bouwtekeningen bestaande situatie van Nieuwland 30

– bouwtekeningen nieuwe situatie van Nieuwland 30

– kadastrale kaart

– (satelliet)fotografie verkregen via Google Earth Pro en Google Streetview

Tijdens een locatie bezoek op 13 april 2023 zijn wij door de bewoner van Achterstraat 41 uitgenodigd om relevante maten op te meten aan de achterzijde van het pand. Daarnaast zijn relevante maten opgemeten vanaf het pand Nieuwland 30, waarmee de situatie van objecten Achterstraat 41-43-45 en Nieuwland 26-28 representatief kon worden gemodelleerd.

Werkwijze bezonningsonderzoek in Hoorn

Met behulp van het CAD software pakket Vectorworks is een 3D model samengesteld naar aanleiding van aangeleverde documentatie en referenties. Het model heeft twee varianten: bestaande situatie en de nieuwe situatie met opbouw. De locatie (lengte en breedtegraad) en oriëntatie (ligging t.o.v. windrichting) zijn ingevoerd en door de computer is met een gespecialiseerde plug-in (zgn. Heliodon) een serie visualisaties gerenderd voor tijdstippen van zonsopgang tot zonsondergang. De toets data zijn 21 maart, 21 juni en 21 december. Deze visualisaties zijn als animatie (bijlage) bij dit rapport meegeleverd. Van de relevante tijdsbestekken (wanneer er extra schaduw zou kunnen vallen in de tuin of op het balkon van Achterstraat 41) zijn afbeeldingen van deze animatie in dit rapport opgenomen.

Conclusies bezonningsonderzoek in Hoorn


Voor wat betreft de doelstelling kan naar aanleiding van de uitgevoerde
zonnestudies het volgende objectief worden vastgesteld:


Op 21 maart treedt er door de opbouw op pand Nieuwland 30 geen verandering
op in de bezonning
op het object Achterstraat 41 in vergelijking met de oude
situatie zonder opbouw.


Op 21 juni treedt er door de opbouw op pand Nieuwland 30 geen verandering
op in de bezonning
op het object Achterstraat 41 in vergelijking met de oude
situatie zonder opbouw.


Op 21 december treedt er door de opbouw op pand Nieuwland 30 geen
verandering op in de bezonning
op het object Achterstraat 41 in vergelijking met
de oude situatie zonder opbouw.

Wilt u het hele rapport graag inzien? Dat sturen we u dat graag vrijblijvend toe. U kunt dit rapport opvragen via ons contactformulier of even bellen met Aram van Zonnestudie.


Amsterdam, 17 april 2023
ir. Aram Leeuw
zonnestudie.nl

Wilt u meer informatie of ook een bezonningsonderzoek laten uitvoeren? Neem dan contact met mij op!

Disclaimer | Privacy
© 2024 Zonnestudie.nl - Website door Miauw