Hinder van extra schaduw door op- of uitbouw

Home » FAQ » Hinder van extra schaduw door op- of uitbouw

Als u wilt voorkomen dat u of uw buren verrast worden door ongewenste schaduw door een geplande op- of uitbouw, is een zonnestudie een beproefd middel om dit van tevoren helder te maken. Middels een helder rapport en een animatie per gewenste datum kunt u precies zien of, hoe laat en hoeveel schaduw er zal optreden als gevolg van een nog niet gebouwde op- of uitbouw.

Objectief en helder

Met het rapport kunt u uw buren presenteren wat het verschil in bezonning zal worden. Ook kan een zonnestudie u helpen om bij uw gemeente een omgevingsvergunning te krijgen voor de op- of uitbouw.

Vertrouwd middel in rechtszaken

Onze zonnestudies worden regelmatig gebruikt bij rechtszaken over geschillen over hinder van geplande op- of uitbouwen.

Wilt u een zonnestudie laten uitvoeren?